MATERIÁL K5

Kovokeramický třecí materiál vhodný pro tření za sucha i mokra vyráběný progresivní metodou práškové metalurgie.
Tyto materiály se stávají vedoucí na poli slinutých kovů.

Charakteristika

Kovokeramický bronzgrafitový třecí materiál je celokovovou směsí, která je určena pro tření za sucha i mokra.
V základní jemné bronzové kostře jsou rovnoměrně rozloženy jemnější kovové třecí přísady.

TENTO TŘECÍ MATERIÁL JE BEZOLOVNATÝ A BEZAZBESTOVÝ

materiál "K5"

Materiál se vyznačuje:

 • vysokým statickým součinitelem tření
 • výbornou otěruvzdorností
 • tepelnou stálostí až do 500°C,krátkodobě až 750°C
 • nízkým vlivem na brzdový rotor
 • u tohoto materiálu je prodloužena životnost proti organickým směsím až trojnásobně
 • šetrností vůči životnímu prostředí

Okruh použití:

 • Tento materiál byl vyvinut pro OFF-ROAD závodní účely, protože se vyznačuje dlouhou životností v těžkém terénu.
 • Doporučujeme používat s ohledem na klimatické podmínky:
  a) teplo/sucho – pouze zadní brzda
  b) těžký terén – možné použít i pro přední a zadní brzdu
 • Tyto slinuté materiály se vyznačují samočistícím efektem.
 • Tento materiál je možné použít u silničních závodních motocyklů na zadní brzdu.

Doporučené provozní podmínky:

Měrný tlak: p < 2 Mpa
Kluzná rychlost: v < 20 m.s-1
Max. trvalá teplota: 500°C
Krátkodobá: 750°C
Protiplochy: ocelové kotouče

Poznámka:

 • výměnu těchto brzdových obložení doporučujeme provádět ve specializovaných servisech
 • POZOR! Chraňte tyto materiály před stykem s oleji, protože může dojít k nasáknutí do pórů, což by mohlo způsobit pokles součinitele tření
 • Na hodnotu součinitele tření měrného otěru a teploty mají vliv podmínky zkoušky

POZOR:

Na brzdné účinky mají velký vliv různé okolnosti:
Stav a stáří brzdové kapaliny, kvalita materiálu a stav brzdového kotouče a správné zvolení materiálu pro vhodný brzdný účinek.